🔺 ارزیابی یک دیپلمات ارشد ایرانی از دیدار اخیر امیر عبداللهیان وامیرخان متقی در تهران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ارزیابی یک دیپلمات ارشد ایرانی از دیدار اخیر امیر عبداللهیان وامیرخان متقی در تهران

🔺 ارزیابی یک دیپلمات ارشد ایرانی از دیدار اخیر امیر عبداللهیان وامیرخان متقی در تهران

🔺 ارزیابی یک دیپلمات ارشد ایرانی از دیدار اخیر امیر عبداللهیان وامیرخان متقی در تهران

🔹 یک دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به تهران در راس یک هیات تجاری و سیاسی گفت : در دیدار امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و امیر خان متقی «وزیر خارجه طالبان » دو طرف صریح و شفاف همزمان دوستانه هر انچه لازمه گذار از وضع کنونی به آینده مطلوب است را بیان کردند.

ادامه مطلب ...
popup