🔺 ضرورت هوشمندسازی نظام توزیع کالا در کنار درج قیمت تولید روی محصولات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ضرورت هوشمندسازی نظام توزیع کالا در کنار درج قیمت تولید روی محصولات

🔺 ضرورت هوشمندسازی نظام توزیع کالا در کنار درج قیمت تولید روی محصولات

🔺 ضرورت هوشمندسازی نظام توزیع کالا در کنار درج قیمت تولید روی محصولات

🔹 کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گفت: درج قیمت تولید روی کالا شرط لازم بوده اما کافی نیست. اگرچه تولیدکننده قیمت تولید را روی کالای خویش درج می‌کند اما پارامترهای تولید هم باید ثابت باشد. در مجموع حلقه‌های توزیع و عرضه پس از این باید ضرایب سود مربوط به خود را رعایت کند.

ادامه مطلب ...
popup