🔺 آمریکا درصدد تبدیل پارلمان لبنان به سکویی برای ضربه به مقاومت است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آمریکا درصدد تبدیل پارلمان لبنان به سکویی برای ضربه به مقاومت است

🔺 آمریکا درصدد تبدیل پارلمان لبنان به سکویی برای ضربه به مقاومت است

🔺 آمریکا درصدد تبدیل پارلمان لبنان به سکویی برای ضربه به مقاومت است

🔹 معاون رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان در سخنانی گفت که آمریکا با فشار به ملت لبنان تا زمان انتخابات پارلمانی سعی دارد پارلمان این کشور را به سکویی برای هدف قرار دادن مقاومت تبدیل کند.

ادامه مطلب ...
popup