🔺 پایبند نبودن به هیچ نامی / از هیچ کس دعوت نمی‌کنم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پایبند نبودن به هیچ نامی / از هیچ کس دعوت نمی‌کنم

🔺 پایبند نبودن به هیچ نامی / از هیچ کس دعوت نمی‌کنم

🔹 حسین مسافر آستانه سال‌هاست که در جشنواره‌های گوناگون حضور دارد، او در دو سال کرونایی اخیر، مسئولیت سنگین دبیر جشنواره تئاتر فجر را بر عهده داشته است. او معتقد است که تغییر، جزو ذات تئاتر است هرچند عموما با مقاومت رو به رو می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup