🔺 تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی باید متناسب با مصرفشان باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی باید متناسب با مصرفشان باشد

🔺 تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی باید متناسب با مصرفشان باشد

🔺 تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی باید متناسب با مصرفشان باشد

🔹 یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افرادی که مصارف نجومی برق دارند اگر تعرفه آنان متناسب با مصرفشان باشد یا متقاعد می شوند که مصارف خود را کاهش دهند و یا هزینه مصرف خود را به صورت واقعی می پردازند.

ادامه مطلب ...
popup