🔺 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سند راهبردی و بالادستی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سند راهبردی و بالادستی است

🔺 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سند راهبردی و بالادستی است

🔹 رییس اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بهترین تعبیر درباره سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این است که بگوییم این سند یک نقشه راهبردی و تجویزی برای توسعه و پیشرفت کشور طی ۵۰ سال آینده کشور است به عبارت دیگر این سند جایگاهی بالاتر از یک نظریه و یا یک گفتمان دارد و در عین حال یک کلان نظریه است و می تواند گفتمان‌هایی هم به دنبال خود داشته باشد اما از نگاه مدیریت استراتژیک بهترین تعبیر همان نقشه راهبردی است که یک الگوی بالادستی و زیربنایی را توصیف می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup