🔺 تضمین، تحت هجمه‌ جریان تحریف

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تضمین، تحت هجمه‌ جریان تحریف

🔺 تضمین، تحت هجمه‌ جریان تحریف

🔹 روزنامه ایران در ستون نگاه آورده است: بعد از خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال شدیدترین تحریم‌ها به مدت ۳ سال که به فشار حداکثری معروف است، بحث شروع مذاکراتی دیگر با روی کارآمدن جو بایدن، به منظور احیای برجام و رفع تحریم‌ها مطرح شد.

ادامه مطلب ...
popup