🔺 مقام یمنی: ادعای تازه عربستان در مورد بندر الحدیده، زمینه سازی برای تخریب آن است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 مقام یمنی: ادعای تازه عربستان در مورد بندر الحدیده، زمینه سازی برای تخریب آن است

🔺 مقام یمنی: ادعای تازه عربستان در مورد بندر الحدیده، زمینه سازی برای تخریب آن است

🔺 مقام یمنی: ادعای تازه عربستان در مورد بندر الحدیده، زمینه سازی برای تخریب آن است

🔹 وزیر امورخارجه دولت نجات ملی یمن دوشنبه شب درخصوص ادعاهای واهی اخیر عربستان درخصوص بندر الحدیده در غرب کشورش گفت: ادعای این کشور مبنی بر استفاده از بنادر الحدیده برای قاچاق سلاح توسط انصارالله تنها بهانه آنها برای تخریب این بنادر است.

ادامه مطلب ...
popup