🔺 اقناع مشروط پزشکیان از توضیحات وزیر بهداشت و درمان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اقناع مشروط پزشکیان از توضیحات وزیر بهداشت و درمان

🔺 اقناع مشروط پزشکیان از توضیحات وزیر بهداشت و درمان

🔹 نماینده سوال کننده، مشروط به اینکه وزیر بهداشت در به کارگیری نیروها در وزارتخانه، رویکرد سیاسی نداشته باشد و افرادی را در وزارتخانه به کار گیرد که به طور تمام وقت فعالیت کنند و در خارج از وزارت بهداشت به کار پزشکی خصوصی مشغول نباشند،  از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شد.

ادامه مطلب ...
popup