🔺 خاموشی موتور تورم در دولت جدید/ بودجه۱۴۰۱ نقاط قوت اساسی دارد/ اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل رئیسی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 خاموشی موتور تورم در دولت جدید/ بودجه۱۴۰۱ نقاط قوت اساسی دارد/ اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل رئیسی شد

🔺 خاموشی موتور تورم در دولت جدید/ بودجه۱۴۰۱ نقاط قوت اساسی دارد/ اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل رئیسی شد

🔺 خاموشی موتور تورم در دولت جدید/ بودجه۱۴۰۱ نقاط قوت اساسی دارد/ اقتصاد در شرایط بحرانی تحویل رئیسی شد

🔹 مصباحی مقدم معتقد است دولت در همین ماه‌های ابتدایی فعالیت موتور تورم را خاموش کرده است؛ اگرچه هنوز تورم کار خود را می‌کند و تورم سالانه متوقف نشده، اما تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

ادامه مطلب ...
popup