🔺 سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان/ وزارت خارجه رایزنی کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان/ وزارت خارجه رایزنی کند

🔺 سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مسیر حمایتی برای میزبانی از مهاجران افغان/ وزارت خارجه رایزنی کند

🔹 عضو هیأت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با تأکید بر عدم وجود اراده در کشورهای اروپایی برای حمایت از ایران در پذیرش مهاجران افغان، گفت: سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها مرکز حقوقی جهت حمایت مالی از جمهوری اسلامی برای میزبانی آوارگان افغانستانی است.

ادامه مطلب ...
popup