🔺 فلسطین و سوریه موضوع سفر وزیر خارجه اردن به آمریکا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فلسطین و سوریه موضوع سفر وزیر خارجه اردن به آمریکا

🔺 فلسطین و سوریه موضوع سفر وزیر خارجه اردن به آمریکا

🔹 معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن در جریان سفری به واشنگتن مسائل منطقه‌ای و در رأس آن تلاش‌ها برای ایجاد چشم‌اندازی سیاسی جهت حل مسأله فلسطین و دستیابی به راهکار سیاسی برای بحران سوریه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup