🔺 روسیه خواستار شفافیت متقابل آمریکا در مذاکرات امنیتی شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روسیه خواستار شفافیت متقابل آمریکا در مذاکرات امنیتی شد

🔺 روسیه خواستار شفافیت متقابل آمریکا در مذاکرات امنیتی شد

🔹 روسیه پس از نشست نمایندگان واشنگتن و مسکو در ژنو سوئیس، ادعاهای آمریکا مبنی بر ارایه اطلاعات نادرست در این نشست از سوی روسیه را رد کرد و خواستار شفافیت متقابل از جانب طرف آمریکایی در این مذاکرات شد.

ادامه مطلب ...
popup