🔺 گزارش عملکرد مفتخرانه دولت در مبارزه با کرونا در مجلس ارائه شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گزارش عملکرد مفتخرانه دولت در مبارزه با کرونا در مجلس ارائه شود

🔺 گزارش عملکرد مفتخرانه دولت در مبارزه با کرونا در مجلس ارائه شود

🔹 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار داشت: جا داشت افتخاری که دولت و وزارت بهداشت در واکسیناسیون و مبارزه با کرونا آفرید، در مجلس به صورت یک گزارش کامل ارائه شود تا امروز شاهد برخی اظهارات و زیر سوال بردن عملکرد وزارت بهداشت نباشیم.

ادامه مطلب ...
popup