🔺 دفع آفات مزارع ۳ استان با همکاری زنبورها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دفع آفات مزارع ۳ استان با همکاری زنبورها

🔺 دفع آفات مزارع ۳ استان با همکاری زنبورها

🔹 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روش‌های نوآورانه مقابله با آفات در مزارع توسط یکی از شرکت‌های دانش بنیان توسعه یافت و با تولید تجاری نژادی از زنبورها از آنها به عنوان بابودکنندگان آفات مزارع استفاده می شود.

ادامه مطلب ...
popup