🔺 شیخی: مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع را در وزارت بهداشت نمی‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شیخی: مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع را در وزارت بهداشت نمی‌دهد

🔺 شیخی: مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع را در وزارت بهداشت نمی‌دهد

🔺 شیخی: مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع را در وزارت بهداشت نمی‌دهد

🔹 سخنگوی‌ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه های وزارت بهداشت محدود به کرونا نیست، گفت: نمایندگان مجلس به هیچ وجه اجازه تصمیمات غیر کارشناسانه، محفلی و انتصابات دارای تعارض منافع را نخواهند داد.

ادامه مطلب ...
popup