🔺 لایحه بودجه 1401 کارآمد نیست/ حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است/ مجلس برای بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی جلسه غیر علنی تشکیل دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 لایحه بودجه 1401 کارآمد نیست/ حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است/ مجلس برای بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی جلسه غیر علنی تشکیل دهد

🔺 لایحه بودجه 1401 کارآمد نیست/ حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است/ مجلس برای بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی جلسه غیر علنی تشکیل دهد

🔹 نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است گفـت: هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت خواران را گرفته و دست اضافه خواهان را قطع کنند نه اینکه صورت مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند.

ادامه مطلب ...
popup