🔺 افزایش یک میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در نفت مناطق مرکزی ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش یک میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در نفت مناطق مرکزی ایران

🔺 افزایش یک میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در نفت مناطق مرکزی ایران

🔺 افزایش یک میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در نفت مناطق مرکزی ایران

🔹 مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در تشریح افزایش ظرفیت تولید گاز این شرکت گفت: با حفاری و راه‌اندازی یک حلقه چاه توسعه‌ای گاز در میدان «شانول» استان فارس، ظرفیت تولید گاز در این شرکت یک میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

ادامه مطلب ...
popup