🔺 برای حمایت از واحدهای ساختمانی قیمت گاز مصرفی تولیدکنندگان کاهش یابد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برای حمایت از واحدهای ساختمانی قیمت گاز مصرفی تولیدکنندگان کاهش یابد

🔺 برای حمایت از واحدهای ساختمانی قیمت گاز مصرفی تولیدکنندگان کاهش یابد

🔺 برای حمایت از واحدهای ساختمانی قیمت گاز مصرفی تولیدکنندگان کاهش یابد

🔹 نماینده مردم گناباد در مجلس یازدهم از وزیر نفت خواست برای حمایت از واحدهای ساختمانی به ویژه تولیدکنندگان، قیمت گاز مصرفی به ویژه تولیدکنندگان آجر، برنامه‌های لازم را در دستور کار قرار دهد.

ادامه مطلب ...
popup