🔺 شریفی: درخواست فدراسیون فوتبال به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 شریفی: درخواست فدراسیون فوتبال به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد

🔺 شریفی: درخواست فدراسیون فوتبال به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد

🔺 شریفی: درخواست فدراسیون فوتبال به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد

🔹 سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره درخواست از مجلس برای بررسی اساسنامه فدراسیون گفت: وزیر ورزش در چند روز گذشته، نامه‌ای را تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی کرد که آقای قالیباف هم نامه را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.

ادامه مطلب ...
popup