🔺 ساکت: فشردگی لیگ والیبال برای تیم‌ها خطرناک است؛ هوچی‌گری‌ برخی‌ برای توجیه نتایج ضعیف خودشان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 ساکت: فشردگی لیگ والیبال برای تیم‌ها خطرناک است؛ هوچی‌گری‌ برخی‌ برای توجیه نتایج ضعیف خودشان است

🔺 ساکت: فشردگی لیگ والیبال برای تیم‌ها خطرناک است؛ هوچی‌گری‌ برخی‌ برای توجیه نتایج ضعیف خودشان است

🔺 ساکت: فشردگی لیگ والیبال برای تیم‌ها خطرناک است؛ هوچی‌گری‌ برخی‌ برای توجیه نتایج ضعیف خودشان است

🔹 مدیرعامل باشگاه سپاهان، گفت: روند برگزاری مسابقات فوتبال منطقی و فاصله‌های زمانی مشخص است و زمینه برای ریکاوری تیم‌ها را در آن می‌بینیم اما فشردگی در لیگ والیبال، کیفیت فنی و سلامت تیم‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

ادامه مطلب ...
popup