🔺 انتصاب نماینده معاون اول رییس جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتصاب نماینده معاون اول رییس جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

🔺 انتصاب نماینده معاون اول رییس جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

🔺 انتصاب نماینده معاون اول رییس جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی

🔹 معاون اول رییس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب کرد.

ادامه مطلب ...
popup