🔺 کشف گوشی‌های مسروقه به انهدام شبکه‌ای از مجرمان منجر شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کشف گوشی‌های مسروقه به انهدام شبکه‌ای از مجرمان منجر شد

🔺 کشف گوشی‌های مسروقه به انهدام شبکه‌ای از مجرمان منجر شد

🔺 کشف گوشی‌های مسروقه به انهدام شبکه‌ای از مجرمان منجر شد

🔹 ماموران پلیس پیشگیری پایتخت در پی مشکوک شدن به چند نفر تحقیقاتی انجام دادند که به دستگیری افرادی با اتهام تحصیل مال غیر منجر شد. در ادامه تحقیقات اولیه نیز شبکه‌ای از مجرمان دستگیر شدند که از آغاز تا پایان یک حلقه مجرمانه و پیچیده را در تهران و شهرستان تشکیل می‌دادند.

ادامه مطلب ...
popup