🔺 تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه‌ زنجیره‌ای رفاه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه‌ زنجیره‌ای رفاه

🔺 تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه‌ زنجیره‌ای رفاه

🔺 تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه‌ زنجیره‌ای رفاه

🔹 نحوه واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار ایجاد کرده است که می‌توان گفت واگذاری فروشگاه‌های رفاه به بخش خصوصی، تکرار ماجرای  هفت تپه دیگری است و برای جلوگیری از این موارد باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

ادامه مطلب ...
popup