🔺 زارع: دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 زارع: دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

🔺 زارع: دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

🔺 زارع: دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

🔹 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفـت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه امروز کمیسیون از دولت خواستند طبق قانون، طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.

ادامه مطلب ...
popup