🔺 احضار وزیر صمت به مجلس به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 احضار وزیر صمت به مجلس به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی

🔺 احضار وزیر صمت به مجلس به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی

🔺 احضار وزیر صمت به مجلس به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی

🔹 برای کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو‌های داخلی، سوالات بسیاری از وزیر صمت در دستور کار مجلس است که در روز‌های آینده آقای فاطمی امین در صحن مجلس به آن‌ها و قول‌هایی که روز رای اعتماد دادند باید پاسخ دهند.

ادامه مطلب ...
popup