🔺 وصول مطالبات، چالش صندوق توسعه ملی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وصول مطالبات، چالش صندوق توسعه ملی

🔺 وصول مطالبات، چالش صندوق توسعه ملی

🔹 معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: وصول مطالبات صندوق توسعه ملی نخستین چالش این صندوق است و به دنبال ارایه راهکارها و روش‌های قانونی، برای رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی تولید کنندگان بخش خصوصی صندوق هستیم.

ادامه مطلب ...
popup