🔺 توضیحات خاندوزی در کمیسیون اقتصاد/ تبصره ۱۸ بودجه۱۴۰۰ دو ماه‌ آینده اجرایی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 توضیحات خاندوزی در کمیسیون اقتصاد/ تبصره ۱۸ بودجه۱۴۰۰ دو ماه‌ آینده اجرایی می‌شود

🔺 توضیحات خاندوزی در کمیسیون اقتصاد/ تبصره ۱۸ بودجه۱۴۰۰ دو ماه‌ آینده اجرایی می‌شود

🔺 توضیحات خاندوزی در کمیسیون اقتصاد/ تبصره ۱۸ بودجه۱۴۰۰ دو ماه‌ آینده اجرایی می‌شود

🔹 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور وزیر اقتصاد در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: بر اساس توضیحات خاندوزی،‌ تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ظرف دو ماه آینده قطعا اجرایی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup