🔺 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افزایش تولید دام و طیور، ضروری است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افزایش تولید دام و طیور، ضروری است

🔺 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افزایش تولید دام و طیور، ضروری است

🔺 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افزایش تولید دام و طیور، ضروری است

🔹 مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ادامه روند تولیدات دام و طیور کشور امری اجتناب ناپذیر است اما انتظار می‌رود برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این اصلاح یارانه‌ای به طور تدریجی انجام شود.

ادامه مطلب ...
popup