🔺 فرمانده نیروهای پیمان جمعی: بعد از پایان ماموریت در قزاقستان به پادگان‌ها بازمی‌گردیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 فرمانده نیروهای پیمان جمعی: بعد از پایان ماموریت در قزاقستان به پادگان‌ها بازمی‌گردیم

🔺 فرمانده نیروهای پیمان جمعی: بعد از پایان ماموریت در قزاقستان به پادگان‌ها بازمی‌گردیم

🔺 فرمانده نیروهای پیمان جمعی: بعد از پایان ماموریت در قزاقستان به پادگان‌ها بازمی‌گردیم

🔹 فرمانده نیروهای حافظ صلح وابسته به سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد، بعد از پایان ماموریت در قزاقستان نیروهای حافظ صلح این سازمان با همکاری مقامات این کشور بازگشت به نقاط استقرار دائمی خود را برنامه‌ریزی خواهند کرد.

ادامه مطلب ...
popup