🔺 تامین اراضی ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن در خراسان رضوی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تامین اراضی ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن در خراسان رضوی

🔺 تامین اراضی ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن در خراسان رضوی

🔺 تامین اراضی ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن در خراسان رضوی

🔹 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌وشهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تاکنون به ظرفیت حدود ۷۵ هزار واحد مسکن زمین با کاربری قطعی مسکونی و به استعداد بیش از ۳۰ هزار واحد نیز با قابلیت ایجاد کاربری مسکونی تامین شده است. 

ادامه مطلب ...
popup