🔺 از اختلال در هسته معاملات بورس تا راه اندازی سامانه بومی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از اختلال در هسته معاملات بورس تا راه اندازی سامانه بومی

🔺 از اختلال در هسته معاملات بورس تا راه اندازی سامانه بومی

🔹 هرچند تعداد اختلال در هسته معاملات بورسی در سال جاری نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش تعداد معاملات کاهش چشم گیری داشته است اما سهامداران در هفته های قبل چندبار شاهد بروز اختلال در این سامانه بودند. اتفاقی که مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس دلیل آن را سخت افزاری دانسته و بر این نکته تاکید کرد که هسته معاملات بومی جایگزین بخش نرم افزاری هسته خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup