🔺 لزوم مقاوم‌سازی مسکن در گیلان؛ درسی از تاریخ حوادث

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم مقاوم‌سازی مسکن در گیلان؛ درسی از تاریخ حوادث

🔺 لزوم مقاوم‌سازی مسکن در گیلان؛ درسی از تاریخ حوادث

🔹 سایه حوادث طبیعی همواره بر سر مردم گیلان زمین سنگینی کرده است و تجربه‌های تلخ تاریخی همچون زلزله منجیل گواه سنگینی این شبح شوم می‌باشد؛ شیهی که میتوان با مقاوم سازی منازل مسکونی به خصوص در بخش‌های روستایی کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.

ادامه مطلب ...
popup