🔺 یک اقتصاددان: هم ادامه ارز 4200 غلط است، هم حذف یکباره و بدون درنظرگرفتن شرایط معیشتی مردم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 یک اقتصاددان: هم ادامه ارز 4200 غلط است، هم حذف یکباره و بدون درنظرگرفتن شرایط معیشتی مردم

🔺 یک اقتصاددان: هم ادامه ارز 4200 غلط است، هم حذف یکباره و بدون درنظرگرفتن شرایط معیشتی مردم

🔹 یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه ارز 4200 ، سیاست غلط نشأت گرفته از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور بوده است گفت: جدایی این پیوند نامیمون هم ممکن است دارای تبعاتی در نظام معیشت کشور باشد.

ادامه مطلب ...
popup