🔺 وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران جنبه بشردوستانه دارد/ تحریم غرب علیه تهران در حال فروپاشی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران جنبه بشردوستانه دارد/ تحریم غرب علیه تهران در حال فروپاشی است

🔺 وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران جنبه بشردوستانه دارد/ تحریم غرب علیه تهران در حال فروپاشی است

🔹 عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد خصوص وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران بیانگر ترک خوردن و فروپاشی تحریم های غربی ها علیه کشورمان و توجه این نهادها به مسائل بشردوستانه است.

ادامه مطلب ...
popup