🔺 ویدئو / قرار منع تعقیب برای کسی که انگشت خبرنگار را شکست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ویدئو / قرار منع تعقیب برای کسی که انگشت خبرنگار را شکست

🔺 ویدئو / قرار منع تعقیب برای کسی که انگشت خبرنگار را شکست

🔺 ویدئو / قرار منع تعقیب برای کسی که انگشت خبرنگار را شکست

🔹 خرداد امسال یک خبرنگار حین تهیه گزارش از مراکز واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توسط نیروی حراست مرکز آسیب دید. انگشت دست او شکسته شد و حالا به دلیل قصور پزشکی به وضعیت عادی برنمی‌گردد. او از شخصی که باعث شکسته شدن انگشت دستش شد شکایت کرد، اما با وجود تأیید پزشکی قانونی مبنی بر تأیید ضرب و جرح عمدی قرار نهایی دادسرا مبنی بر قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
popup