🔺 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس

🔺 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس

🔺 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس

🔹 ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان و رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup