🔺 احزاب سیاسی پله‌های رشد و ترقی را برای زنان ایجاد می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 احزاب سیاسی پله‌های رشد و ترقی را برای زنان ایجاد می‌کنند

🔺 احزاب سیاسی پله‌های رشد و ترقی را برای زنان ایجاد می‌کنند

🔺 احزاب سیاسی پله‌های رشد و ترقی را برای زنان ایجاد می‌کنند

🔹 یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: زمانی که ما در حزب تصمیم بگیریم که ۳۰ درصد از اعضای شورای مرکزی متشکل از زنان باشد، قطعا بانوان با حضور در این جایگاه این جسارت را پیدا می‌کنند که در انتخابات نیز شرکت کنند و یا حداقل نامزد شوند و خود را فارغ از اینکه پیروز می‌شوند یا خیر، آزمایش کنند؛ یعنی در حقیقت از درون احزاب پله‌های رشد و ترقی برای زنان ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup