🔺 سازمان سنجش بر مبنای عدالت به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان سنجش بر مبنای عدالت به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند

🔺 سازمان سنجش بر مبنای عدالت به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند

🔹 عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه سازمان سنجش آموزش کشور با رویکردهای جدید خود فضایی آرام در حوزهخ سنجش و پذیرش ایجاد خواهد کرد، گفت: رسیدگی‌ها به تخلفات احتمالی آزمون سراسری سال‌های اخیر بر مبنای عدالت خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup