🔺 سازمان ملل نسبت به «بزرگترین فاجعه انسانی جهان» در یمن هشدار داد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سازمان ملل نسبت به «بزرگترین فاجعه انسانی جهان» در یمن هشدار داد

🔺 سازمان ملل نسبت به «بزرگترین فاجعه انسانی جهان» در یمن هشدار داد

🔹 سازمان ملل ضمن هشدار جدی درباره وضعیت یمن با عنوان «بدترین و بزرگترین فاجعه انسانی جهان»، اعلام کرد که تشدید درگیری ها در یمن، دستیابی به راه حل سیاسی پایدار برای پایان دادن به جنگ در این کشور را دشوار کرده است.

ادامه مطلب ...
popup