🔺 جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران

🔺 جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران

🔺 جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران

🔹 سرپرست سفارت افغانستان در ایران جزئیات دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران را تشریح کرد و گفت: هیچ اختلافی در مذاکره بین متقی با اسماعیل خان و مسعود وجود نداشت.

ادامه مطلب ...
popup