🔺 با ملی‌پوشی که در 20 سالگی کشتی را آغاز کرد؛ مدال جهانی را حس کردم و باختم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 با ملی‌پوشی که در 20 سالگی کشتی را آغاز کرد؛ مدال جهانی را حس کردم و باختم

🔺 با ملی‌پوشی که در 20 سالگی کشتی را آغاز کرد؛ مدال جهانی را حس کردم و باختم

🔹 مدعی سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد می‌گوید شاید یکی از دلایلی که در دو میدان جهانی از کسب مدال بازمانده، دیر شروع کردن کشتی باشد و اینکه تجربه حضور در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان را نداشته است.

ادامه مطلب ...
popup