🔺 جناحهای شیعه عراق: درباره اتفاقات اولین نشست پارلمان به دادگاه فدرال شکایت می کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 جناحهای شیعه عراق: درباره اتفاقات اولین نشست پارلمان به دادگاه فدرال شکایت می کنیم

🔺 جناحهای شیعه عراق: درباره اتفاقات اولین نشست پارلمان به دادگاه فدرال شکایت می کنیم

🔺 جناحهای شیعه عراق: درباره اتفاقات اولین نشست پارلمان به دادگاه فدرال شکایت می کنیم

🔹 «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» (بیت شیعی) عراق با تاکید بر اینکه آنچه در اولین نشست پارلمان جدید اتفاق افتاد، مغایر با قانون بود، اعلام کرد که در این ارتباط به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup