🔺 شاهکار دولت رئیسی در کنترل بیماری و کاهش فوتی های کرونا قابل ستایش است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شاهکار دولت رئیسی در کنترل بیماری و کاهش فوتی های کرونا قابل ستایش است

🔺 شاهکار دولت رئیسی در کنترل بیماری و کاهش فوتی های کرونا قابل ستایش است

🔹 نماینده مردم چناران در مجلس با بیان اینکه شاهکار دولت آقای رئیسی قابل ستایش است، گفت: در شرایط پس از کرونا ظرفیت هایی کشور به سوی معیشت و رفاه مردم می رود و به فضل خدا وضعیت معیشتی مردم و جامعه نیز بهتر می شود.

ادامه مطلب ...
popup