🔺 "اسپوتنیک وی" نیاز به تغییرات برای مصونیت زایی دربرابر اومیکرون ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 "اسپوتنیک وی" نیاز به تغییرات برای مصونیت زایی دربرابر اومیکرون ندارد

🔺 "اسپوتنیک وی" نیاز به تغییرات برای مصونیت زایی دربرابر اومیکرون ندارد

🔺 "اسپوتنیک وی" نیاز به تغییرات برای مصونیت زایی دربرابر اومیکرون ندارد

🔹 الکساندر گینزبورگ رئیس موسسه ویروس شناسی گاملیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه (سازنده واکسن اسپوتنیک وی) اعلام کرد که اسپوتنیک وی نیازی به تغییر برای مصونیت زایی در برابر سویه اومیکرون ندارد.

ادامه مطلب ...
popup