🔺 کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان آزادی دو مسوول حزب النهضه تونس شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان آزادی دو مسوول حزب النهضه تونس شد

🔺 کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان آزادی دو مسوول حزب النهضه تونس شد

🔹 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تونس خواست به فوریت نورالدین البحیری رهبر جنبش النهضه و فتحی البلدی مقام پیشین وزارت کشور و از اعضای این جنبش را که در بازداشت بسر می برند، آزاد کنند.

ادامه مطلب ...
popup