🔺 محسنی بندپی: ضعف نظارت مجلس و دولت نباید با فشار مضاعف بر مردم جبران شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 محسنی بندپی: ضعف نظارت مجلس و دولت نباید با فشار مضاعف بر مردم جبران شود

🔺 محسنی بندپی: ضعف نظارت مجلس و دولت نباید با فشار مضاعف بر مردم جبران شود

🔹 نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: باید دقت شود که ضعف نظارت مجلس و دولت با فشار مضاعف به مردم جبران نشود، بنابراین باید اصلاحات اساسی در جهت کاهش هزینه های کالاهای اساسی مورد نیاز مردم صورت گیرد تا بیش از این تامین معیشت آنها سخت نشود.

ادامه مطلب ...
popup