🔺 همه کشورهای عضو برجام باید متعهد به اجرای بندبند آن باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 همه کشورهای عضو برجام باید متعهد به اجرای بندبند آن باشند

🔺 همه کشورهای عضو برجام باید متعهد به اجرای بندبند آن باشند

🔹 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: ابتدا آمریکا باید تضمین دهد برجام را از بین نمی برد و سایر کشورهای عضو برجام نیز باید پای تعهد آمریکا را امضا کنند و بپذیرند در صورت کوتاهی یک کشور باید خسارات را جبران کنند و به نوعی همه کشورهای عضو برجام باید متعهد به اجرای بندبند آن باشند.

ادامه مطلب ...
popup