🔺 چین با کمک روسیه "نیروهای خارجی" را از آسیای میانه بیرون می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چین با کمک روسیه "نیروهای خارجی" را از آسیای میانه بیرون می‌کند

🔹 در پی مطرح شدن اتهام‌هایی درباره دست داشتن نیروهای خارجی در ناآرامی‌های اخیر قزاقستان، وزیر خارجه چین گفت، مسکو و پکن باید برای مقاومت در برابر مداخله خارجی در آسیای میانه با یکدیگر همکاری کنند.

ادامه مطلب ...
popup