🔺 اعتراض‌ به نادیده انگاری قرنطینه توسط نخست وزیر انگلیس/جانسون معذرت خواهی کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 اعتراض‌ به نادیده انگاری قرنطینه توسط نخست وزیر انگلیس/جانسون معذرت خواهی کرد

🔺 اعتراض‌ به نادیده انگاری قرنطینه توسط نخست وزیر انگلیس/جانسون معذرت خواهی کرد

🔹 بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس همزمان با افزایش اعتراض ها به او در پی شرکت در میهمانی در اوج قرنطینه و محدودیت های کرونایی و کاهش حمایت حزب محافظه کار، مجبور به پوزش خواهی شد.

ادامه مطلب ...
popup